Svarvning

I svarvavdelningen jobbar flera mycket duktiga svarvare med lång arbetslivserfarenhet,
både i de manuella svarvarna och i de styrda.

Vi har följande manuella svarvar

•Mastiff 1400 – som svarvar upp till 3 meter
•Två stycken Colchester
•Ecoca

Och följande styrda svarvar

•Wasino LJ 10 – NC-svarv, X250 och Z1000
•Ecoca EL 5110 – NC-svarv med upp till 600 mm i diameter