Slipning

Planslip

Härryda Mekaniska Verkstad har en ny NC-styrd planslip sedan 2008, en ROSA Linea Iron.
Bordet har måttet 800×400 mm. Maskinen slipar med exakt precision.

Rundslip

I verkstaden finns också en rundslip Tos, som har en maxdiameter på 250 mm
med längden 750 mm. Med rundslipen slipas lagerlägen, valsar, hydrualkolvar och annat.